De activiteiten van Beauty Instituut Damsigt zijn sinds 2012 uitgebreid met een praktijk voor huid- & oedeem therapie. Door de opzet van deze activiteit voorziet Beauty Instituut Damsigt in een behoefte waar veel vraag naar bestaat.

Huid- & oedeemtherapie Kimberley de Jong is een jonge praktijk welke zich specifiek richt op de behandeling van oedeem- en littekenproblematiek. Kimberley de Jong is een jonge, enthousiaste huidtherapeut die zorgvuldig, professioneel en persoonlijk samenwerkt met patiënten met als doel het verbeteren van het dagelijks leven door het verbeteren of opheffen van bewegingsbeperking, pijn en/of oedeemvorming. Het is immers een samenwerking tussen patiënt en huidtherapeut die leiden tot het beste resultaat. Meer informatie kunt u ook verkrijgen door even door te klikken op de site van Kimberley de Jong: www.huidtherapiekimberleydejong.nl.

Logo KRHuidtherapeuten behandelen patiënten met een zieke of beschadigde huid, eventueel op verwijzing van een huisarts of specialist. Doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acné, overbeharing en oedeem, het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeut u kan helpen.

logo NVHTegenwoordig bestaan er veel goede en mooie technieken om een huid te verbeteren, mits toegepast door een vakkundig specialist. De huidtherapeut is een HBO-gediplomeerde paramedicus met als vakgebied de behandeling van de zieke en beschadigde huid. De huidtherapeut is dus speciaal opgeleid om behandelingen van de huid verantwoord uit te voeren. De titel ‘huidtherapeut’ is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG (artikel 34). De opleiding- en deskundigheidseisen zijn daarom bij wet vastgelegd.